آدرس: چالوس روبروی بیمارستان طالقانی- بن بست صدف- ساختمان پزشکان صدف- طبقه سوم- مطب دکتر خدیجه ابراهیمی
011-52243183


متن تصویر را وارد کنید
از این که مارا با پیشنهادات و انتقادات خود جهت بهبود خدمات یاری می نمایید سپاسگزاریم.
پست الکترونیک: info@drebrahimient.com
شماره تماس: 011 52243183
شماره همراه:
آدرس: آدرس: مازندران،چالوس روبروی بیمارستان طالقانی،بن بست صدف،ساختمان پزشکان صدف،طبقه سوم