آدرس: چالوس روبروی بیمارستان طالقانی- بن بست صدف- ساختمان پزشکان صدف- طبقه سوم- مطب دکتر خدیجه ابراهیمی
011-52243183
خدمات و نمونه کارها
زمان های حضور دکتر خدیجه ابراهیمی در مطب (تاریخ و ساعات دقیق)
جدیدترین فیلم های آموزشی
وبلاگ